ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«ՖԱԿՏՈւՄ» խորհրդատվական իրավաբանական ընկերությունն աշխատանքային իրավունքի ոլորտում առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները

  • իրավաբանական խորհրդատվություն
  • աշխատանքային պայմանագրերի կազմում
  • աշխատանքային վեճերի արտադատարանական կարգավորում
  • ներկայացուցչություն դատական ատյաններում
  • ներքին իրավական ակտերի , աշխատանքային պայմանագրերի, կանոնակարգերի և այլ փաստաթղթերի կազմում, վերամշակում

Վիճակագրություն

Տվյալներ

Աշխատանքային վեճեր 70%
Պայմանագրեր 15%
Խորհրդատվություն 10%
Այլ 5%

ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄ

Աշխատանքը չի խայտառակում մարդուն, դժբախտաբար պատահում են աշխատանքը խայտառակող մարդիկ:

Գրանտ