ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

ՔՐԵԱԿԱՆ ԵՎ ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«ՖԱԿՏՈւՄ» խորհրդատվական իրավաբանական ընկերությունը քրեական և քրեադատավարական իրավունքի ոլորտում առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները

  • իրավաբանական խորհրդատվություն
  • փաստաբանական ծառայություններ քրեական գործերով
  • կասկածյալի, մեղադրյալի շահերի պաշտպանություն մինչդատական վարույթի ընթացքում
  • Վարույթի մասնակիցների ներկայացուցչություն իրավապահ մարմիններում և դատարաններում
  • Ամբաստանյալի շահերի պաշտպանություն դատական ատյաններում
  • Դատապարտյալի իրավունքների պաշտպանություն պետական մարմիններում
  • Իրավաբանական ծառայությունների մատուցում անդրազգային իրավապահ և իրավապաշտպան մարմիններում
  • Քրեաիրավական ոլորտին առնչվող վերլուծություններ և հետազոտություններ