ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«ՖԱԿՏՈւՄ» խորհրդատվական իրավաբանական ընկերությունը սահմանադրական իրավունքի ոլորտում առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները

  • իրավաբանական խորհրդատվության
  • ներկայացուցչություն ՀՀ սահմանադրական դատարանում
  • Մարդու սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությանն ուղղված իրավաբանական ծառայություններ

0
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐ
0
ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐ
0
%
ՀԱՋՈՂԱԿ ԳՈՐԾԵՐ
0
ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԳՈՐԾԵՐ

ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄ

Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքներն ու ազատությունները բարձրագույն արժեքներ են: