Ashkhatanqayin

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«ՖԱԿՏՈւՄ» խորհրդատվական իրավաբանական ընկերությունը քաղաքացիական իրավունքի ոլորտում առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները`

 • իրավաբանական խորհրդատվություն
 • պայմանագրերի մշակում և կազմում
 • իրավաբանական անձանց սպասարկում
 • դիմումների, հայցադիմումների կազմում
 • վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների կազմում
 • ներկայացուցչություն բոլոր դատական ատյաններում
 • ներկայացուցչություն պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմիններում
 • Գույքային և ոչ գույքային իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված իրավաբանական ծառայություններ
 • Բանակցությունների և գործարքների իրավաբանական ուղեկցում
 • Իրավաբանական անձանց ստեղծման, վերակազմակերպման ու լուծարման գործընթացի իրավաբանական սպասարկում
 • Ժառանգման գործերի իրավաբանական սպասարկում
 • Մտավոր սեփականության ու հեղինակային իրավունքների վերաբերյալ գործերի իրավաբանական սպասարկում

0
+
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐ
0
+
ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐ
0
%
ՀԱՋՈՂԱԿ ԳՈՐԾԵՐ
0
ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԳՈՐԾԵՐ