ՎԱՐՉԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

ՎԱՐՉԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«ՖԱԿՏՈւՄ» խորհրդատվական իրավաբանական ընկերությունը վարչական իրավունքի ոլորտում առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները՝

  • իրավաբանական խորհրդատվություն
  • վարչական ակտերի բողոքարկում դատական ատյաններում
  • ներկայացուցչություն վարչական մարմիններում, այդ թվում
  • պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում
  • դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունում
  • ճանապարհային ոստիկանությունում
  • հարկային և մաքսային մարմիններում